Ulusal Kongreler

ulusal-kongreler

Ulusal Kongreler

1. Balkanay, M., Güler, M., Başaran, Y., Yakut, C.
İnterventriküler septuma rüptüre olan sinüs valsalva anevrizması ve cerrahi tedavisi
III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1994 Kuşadası AYDIN

2. Güler, M., Akıncı, E., Mansuroğlu, D., Koçak, T., Zengin, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut,C.
Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd Kan Kardiopleji Uygulaması
III. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 1994 Kuşadası AYDIN

3. Erdoğan, H.B.., Akıncı, E., Dağlar, B., Güler, M., Koçak, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C.
İntraoperatif Myokard Korumada Ulaşılan En İdeal Yöntem: İzotermik Devamlı Retrograd Kan Kardioplejisi
XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1995 İSTANBUL

4. Güler, M., Mansuroğlu, D., Nurözler, F., H. Yener, Koçak, T., Berki, T., Işık, Ö., Yakut,C.
Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı İzotermik Retrograd Kan Kardiyoplejisi Uygulaması
XI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1995 İSTANBUL

5. Mansuroğlu, D., Akıncı, E., Eren, E., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Gürbüz, A., Berki, T., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C.
Aort Kökü Homogreft Replasman Sonuçları
IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi1998 Belek/ANTALYA

6. Tataroğlu, C., Güler, M., Eren, E., Balkanay, M., Yakut, C.
Koroner Arter Hastalığı, Periferik Arter Hastalığı ve Arteria Mezenterika Superior Stenozunun Aynı Seansta Cerrahi Tedavisi
IX. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 1998 Belek/ANTALYA

7. Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C.
Kalp Transplantasyonunda Koşuyolu Deneyimi
XIV. Ulusal Kardioloji Kongresi 1998 Belek/ANTALYA

8. Cenal, A.R., Akıncı, E., Tekümit, H., Keleş, C., Güler, M., Dağlar, B., Berki, T., Gürbüz, A., Yakut, C.
Mitral Kapak Cerrahisi Sonrası Sol Atrium ve Protez Kapak Trombüs Sıklığı ve Bunun Önlenmesinde Erken Heparinizasyon
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998 Belek / ANTALYA

9. Ömeroğlu, S.N., İpek, G., Güler, M., Dağlar, B.,Gezer, S., Gürbüz, A.,Balkanay, M., Berki, T.,Yakut,C
Abdominal Aort Anevrizmalarında Klinik Deneyimimiz
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA

10. Keleş, C., Akıncı, E., Dağlar, B., Güler, M., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C. Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisinde Koşuyolu Deneyimi
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998 Belek / ANTALYA

11. Akıncı, E., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Mansuroğlu, D., Güler, M., Demirağ, M., Eren, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Ö Işık, Yakut, C.
Mitral Kapak Reoperasyonları: Mitral Rekonstrüksiyonlar İle Mitral Bioprotezlerin Geç Dönem Sonuçlarının İrdelenmesi; Koşuyolu Deneyimi5.
Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998 Belek / ANTALYA

12. Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C.
Kalp Transplantasyonunda Koşuyolu Deneyimi
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA

13. Akıncı, E., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Mansuroğlu, D., Güler, M., Eren, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.
Romatizmal Aort Kapak Hastalıklarında Aortik Valvuloplasti: Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Deneyimi
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA

14. Toker, M.E., Güler, M., Akıncı, E., Tekümit, H., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Eşlik Eden Olgularda CABG Prosedürlerinin Karşılaştırılması
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA

15. Kutay, V., Güler, M., Şişmanoğlu, M., Akıncı, E., Rabuş, M.B., Berki, T., Yakut, C.
İntravenoz Uyuşturucu Bağımlılığı Sonucu Gelişen Aortik Kapak Endokarditinin Komplikasyonu Periannuler Abse ve Sinus Valsalva Rüptürünün Cerrahi Tedavisi
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA

16. Eren, E., Akıncı, E., Güler, M., Tekümit, H., İ.Uyar, Balkanay, M. , Yakut, C.
Koroner Arter Cerrahisinde Eşzamanlı Antegrad ve Retrograd Devamlı İzotermik Kan Kardioplejisi Uygulaması
5. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Belek / ANTALYA

17. Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Dağlar, B., Güler, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Balkanay, M., Işık, Ö., Yakut, C.
Kalp Transplantasyonlarında Koşuyolu Deneyimi
Transplantasyon Dernekleri Ulusal Kongresi 1998 ANTALYA

18. Tuncer, A., Akıncı, E., Eren, E., Mansuroğlu, D., Dağlar, B., Güler, M., Balkanay, M., Gürbüz, A., Yakut, C. Kalp Trasplantasyonu Sonrası Aspergillus Flavus'a Bağlı Akciğer Absesi ve Tedavisi: Olgu Sunumu
Transplantasyon Dernekleri Ulusal Kongresi ANTALYA

19. Rabuş, M.B., Dağlar, B., Kırali, K., Akıncı, E., Güler, M., Balkanay, M., Gürbüz, A., Işık, Ö., Berki, T., Yakut, C.
Akut Aort Diseksiyonu Cerrahi Tedavisinin Erken ve Uzun DönemSonuçları
XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR

20. Toker, M.E., Kırali, K., Dağlar, B., Güler, M., Mansuroğlu, D., Akıncı, E., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Yakut, C.
Koroner Arterin Bypass Cerrahisinde Bilateral İnternal Mammarian Arter Kullanımı: Orta Dönem Sonuçların İncelenmesi
XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR

21. Ömeroğlu, S.N., Güler, M., Akıncı, E., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Mansuroğlu, D., Gürbüz, A., Berki, T., Balkanay, M., Yakut, C.
Atan Kalpte Koroner Revaskülarizasyon Cerrahisinin Postoperatif Orta Dönem Anjiografik Değerlendirilmesi
XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR

22. Yıldırım, T., Dağlar, B., Güler, M., Akıncı, E., Mansuroğlu, D., Balkanay, M., Gürbüz, A., Berki, T., Yakut, C.
Aort Kapak Hastalıklarının Cerrahi Tedavisinde Stentsiz Biyoprotez Kullanımının Erken Dönem Sonuçları
XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR

23. Kırali, K., Mansuroğlu, D., Yaymacı, B., Güler, M., Dağlar, B., Gürbüz, A., Balkanay, M., Berki, T., Yakut, C.
MVR Sonrası Gelişen Paravalvular Leak Takibinde Sol Atrium Genişlemesinin Yeri
XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1999 İZMİR

24. Güler, M., Kırali, K., Keleş, C., Bozbuğa, N.U. , Kaya, E., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Karotis Arter Lezyonlarında Cerrahi Tedavi Uygulamaları Koşuyolu Deneyimi
X. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2000 ANTALYA

25. Kırali, K., Güler, M., Ardal, H., Keleş, C., Kutay, V., Uyar, İ., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.
Abdominal Aort Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları
Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2000 ANTALYA

26. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Toker, M.E., Uzun, K., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Aortanın Major Dallarına Ait arteriovenöz Fistüllerin Cerrahi Tedavisi
Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2000 ANTALYA

27. Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Keleş, C., Tekümit, H., Tuncer, A., Mataracı, İ., Dağlar, B., Balknay, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Akıncı, E., Yakut, C.
İleri sol ventrikül disfonksiyonunda revaskülarizasyon stratejileri XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya

28. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Toker, M.E., M, Şişmanoğlu, Nurözler, F., Cenal, A.R., Ardal, H., Gezer, S., Akbayrak, H., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Koroner Re-Revaskülarizasyon XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya

29. Güler, M., Bozbuğa, N.U. , Kırali, K., Değertekin, M., Keleş, C., Akıncı, E., Yakut,C.
Minimal İnvaziv Mitral Kapak Cerrahisi - TEE Kılavuzluğu İle Kapalı Mitral Komissurotomi Orta Dönem Sonuçları
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya

30. Kırali, K., Güler, M., Tuncer, A., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E.,, Eren, E., Uyar, İ., Uzun, K., Kaya, E., D. Göksedef, Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.
Klasik Modifiye Bentall De Bono Tekniği İle Yeni Modifikasyonu “Etekli” Yönteminin Karşılaştırılması
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya

31. Akıncı, E., Güler, M., Bozbuğa, N.U. U., Keleş, C., Yakut, N., Tekümit, H., Balkanay, M., İpek, G., Yakut, C.
Koroner cerrahisinde arteriyel greft seçiminde alternatif bir yöntem: Sequential radial arter kullanımı
XVI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2000 Antalya

32. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Toker, M.E., Tuncer, A., Uzun, K., Antal, A., Mataracı, İ., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Aortanın Majör Dallarına Ait Arterio-Venöz Fistüllerin Cerrahi Tedavisi
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

33. Akıncı, E., Yakut, N., Güler, M., Bozbuğa, N.U., Tekümit, H., Keleş, C., Balkanay, M., İpek, G., Yakut, C.
Koroner Cerrahisinde Arteriyel Greft Seçiminde Alternatif Bir Yöntem: Sequential Radiyal Arter Kullanımı
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

34. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E., Cenal, A.R., Kayalar, N., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Arkus Aorta Diseksiyonlarinin Cerrahisinde RCP Eşliğinde Uygulanan Elefant Trank Tekniğinin Erken Ve Uzun Dönem Moraliteye Etkisi
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

35. Ardal, H., Kırali, K., Güler, M., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Ömeroğlu, S.N., Şişmanoğlu, M., Keleş, C., Kaya, E., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G.,, Ö Işık, Yakut, C.
Elephant Trunk"Tekniği İle Onarım Yapılan Aort Disseksiyonlarının Uzun Dönem Sonuçları
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

36. Kırali, K., Tuncer, A., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E., Uyar, İ., Göksedef, D., Şişmanoğlu, M., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.
Klasik Modifiye Bentall De Bono Tekniği İle Yeni Modifikasyonu “Etekli” Yönteminin Karşılaştırılması
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

37. Akıncı, E., Kutay, V., Güler, M., Bozbuğa, N.U. U., Keleş, C., M. Toker, Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Yakut, C.
Koroner Bypass Cerrahisinde Octopus™ Stabilizatör Yardımı İle Tam Revaskülarizasyon
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

38. Güler, M., Bozbuğa, N.U. U., Keleş, C., Tekümit, H., Tuncer, A., Mataracı, İ.. Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Akıncı, E., Yakut, C.
İleri Sol Ventrikül Disfonksiyonunda Revaskülarizasyon Stratejileri
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

39. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Toker, M.E., Şişmanoğlu, M., Ardal, H., Uyar, İ., Akbayrak, H., Balkanay, M., Dağlar, B., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.
Koroner Re-Revaskülarizasyon
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

40. Keleş, C., Bozbuğa, N.U., Güler, M., Akıncı, E., Dağlar, B., Balkanay, M., Yakut,C.
Septal-Süperior Yaklaşım İle Mitral Kapak Cerrahisi
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

41. Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Göksedef, D., Dağlar, B., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.
İzole Mikst Mitral Kapak Hastalığının Tedavisinde Posterior Leafletin Perikardial Yama İle Genişletilmesinin Orta Dönem Sonuçları
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

42. Güler, M., Kırali, K., Toker, M.E., Eren, E., Erdoğan, H.B., Bozbuğa, N.U. , Kutay, V., Kaya, E., Erşahin, S., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Karotis Arter Lezyonlarinda Cerrahi Tedavi Uygulamaları, Koşuyolu Deneyimi
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

43. Kırali, K., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Güler, M., Kaya, E., Rabuş, M.B., Şişmanoğlu, M., Erdoğan, H.B., Gezer, S., Mataracı, İ., Göksedef, D., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.
Modifiye Fontan Prosedürlerinin (Sağ Kalp Bypass Girişimleri) Uzun Dönem Sonuçları
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

44. Kırali, K., Güler, M., Ardal, H., Ömeroğlu, S.N., Mansuroğlu, D., Toker, M.E., Gezer, S., H. Akkaya, G. Elevli, Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.
Abdominal Aort Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

45. Kırali, K., Mansuroğlu, D., Yaymacı, B., Güler, M., Uyar, İ., Ömeroğlu, S.N., Akdemir, R., Erentuğ, V., Bozbuğa, N.U., Tuncer, A., Antal, A., Cenal, A.R., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.
Dar Aort Kökü Olgularında Aortik Root Genişletmesinin Geç Dönem Sonuçları
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

46. Güler, M., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Rabuş, M.B., Özen, Y., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.
Ekstremite Arterlerinin Psödoanevrizmalari Ve Tedavisi
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

47. Mansuroğlu, D., Kırali, K., Uyar, İ., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Erdoğan, H.B.., Rabuş, M.B., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Subklaviyan Arterin Koroner Arter İle Kombine Revaskülarizasyonu
VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya

48. Kırali, K., Güler, M., Eren, E., Ömeroğlu, S.N., Tuncer, A., Toker, M.E., Cenal, A.R., Erdoğan, H.B., Tekümit, H., Keleş, C., Rabuş, M.B., Erentuğ, V., Bozbuğa, N.U., Şişmanoğlu, M., Büyükbayrak, F., Dağlar, B., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. Kalp Transplantasyonunda 11 yıllık Koşuyolu Deneyimi Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul

49. Güler, M., Kırali, K., Eren, E., Ömeroğlu, S.N., Rabuş, M.B., Erentuğ, V., Berki, T., Dağlar, B., Balkanay, M., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.
Kalp Transplantasyonu Sırasında Elde Edilen Aortik ve Pulmoner Homogreftlerin Değerlendirilmesi
Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul

50. Mansuroğlu, D., Kırali, K., Güler, M., Eren, E., Cenal, A.R., Dağlar, B., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.Akut Rejeksiyon Tanı ve Takibinde Sitoimmünolojik Monitorizasyon Yöntemi
Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul

51. Tuncer, A., Kırali, K., Güler, M., Ömeroğlu, S.N., Tekümit, H., Keleş, C., Dağlar, B., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.
Red Fenomeninin İzlenmesinde noninvaziv Yöntemler ve Ekokardiyografinin Yeri
Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi 2000 İstanbul

52. Kırali, K., Rabuş, M.B., Erentuğ, V., Mansuroğlu, D., Erkanlı, K., Ökten, M., Güler, M., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C.
Marfan Sendromunda Aort Girişimleri: 15 Yıllık Deneyim.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

53. Güler, M., Kutay, V., Eren, E., Kırali, K., Tekümit, H., Kaya E., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C.
Myokardiyal Korumada Adenozin Etkinliğinin Araştırılması.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

54. Güler, M., Kırali, K., Eren, E., Ömeroğlu S., Şişmanoğlu, M., Erşahin S., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C.
Sol Ventrikül Disfonksiyonlu Hastalarda CABG Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

55. Balkanay, M., Eren, E., Toker, M.E., Keleş, C., Tuncer, A., Erentuğ, V., Antal, A., Mert, B., Güler, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C.
İzole LAD Revaskülarizasyonunda Maliyet Analizi.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

56. Güler, M., Toker, M.E., Eren, E., Tekümit, H., Ömeroğlu S., Sarıeyüboğlu, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C.
Koroner Arter Cerrahisinde İnkomplet Revaskülarizasyon.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

57. Toker, M.E., Güler, M., Eren, E., Kırali, K., Cenal, A.R., Ulular, Ö., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C.
Koroner Arter Cerrahisinde RIMA nın Sağ ve Sol Koroner Arter Sisteminde Kullanımı.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

58. Mansuroğlu, D., Ömeroğlu S., Kırali, K., Erentuğ, V., Tuncer, A., Uzun, K., Polat, A., Dağlar, B., Güler, M., Akıncı, E., Balkanay, M., İpek, G., Işık Ö., Yakut, C.
Aort Kökü Replasmanında ‘’ Etekli’’ Yöntemin 5 Yıllık Sonuçları.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

59. Kırali, K., Erdoğan, H.B., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu S., Güler, M., Toker, M.E., Özen, Y., Bal, E., Dağlar, B., İpek, G., Akıncı, E., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık Ö., Yakut, C.
Konjenital VSD nin Cerrahi Tedavisi: 15 Yıllık Deneyim.
XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 2001 İZMİR.

60. Ömeroğlu S., Mansuroğlu, D., Antal, A., Göksedef, D., Kırali, K., Güler, M., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C.
Aort Koarktasyonu ve Geç Dönem Gelişen Komplikasyonlarının Tamiri.
XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA.

61. Ardal, H., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Mataracı, İ., Kırali, K., Güler,M., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C.
Abdominal Aort Anevrizmasında Koroner Arter Hastalığı Varlığının Etkisi.
XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA.

62. Toker, M.E., Ömeroğlu S., Eren, E., Erşahin, S., Kırali, K., Güler,M., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C.
Karotis Cerrahisinde Cerrahi Yöntemleri ve Kardiyak Risk Faktörlerinin Yeri.
XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA.

63. Rabuş, M.B., Tuncer, A., Uyar, İ., Kayalar, N., Kırali, K., Güler, M., Akıncı, E., İpek, G., Balkanay, M., Yakut, C.
İntraaortik Balon Pompasının İskemik Komplikasyonları: 18 Yıllık Deneyim.
XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA.

64. Erentuğ, V., Ardal, H., Taş, S., Akbayrak, H., Sareyyüpoğlu, B., Kırali, K., Güler, M., İpek, G., Balkanay, M., Akıncı, E., Yakut, C.
Kardiyak Kateterizasyona Bağlı Cerrahi Yöntemle tedavi Edilen Periferik Vasküler Yaralanmalar.
XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi 2002 ANTALYA.

65. S.N.Ömeroğlu, M,B,Rabuş, S.Gezer, V.Erentuğ, E.kaya, E.Bal, K.Kırali, M.Güler, M.Balkanay, G.İpek, M. Alp, C.Yakut
Romatolojik hastalıklarda kardiyovasküler tutulum,
XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya

66. S.N.Ömeroğlu, D.Mansuroğlu, M.E.Toker, V.Erentuğ, A.Antal, S.Erşahin, B.Özkaynak, K.Kırali, M.Güler, M.Alp, M.Balkanay, E. Akıncı, G.İpek, C.Yakut
İleri obezitenin koroner bypass operasyonuna etkisi
XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya

67. V.Erentuğ, E.Eren, C.Keleş, N.U.Bozubağa, G.Elevli, D.Göksedef, E.Yayla, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, C.Yakut
Acil koroner bypass cerrahisi
XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 5-8 Ekim 2002 Antalya

68. M.E.Toker, D. Mansuroğlu, M.B.Rabuş, Y.Özen, D.Göksedef, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Erişkinlerde Fallot tetralojisi total korreksiyon operasyonları
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

69. D.Mansuroğlu, H.Ardal, F. Büyükbayrak, A.Polat, E.Öğredik, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Abdominal aort anevrizmalarına eşlik eden iliak arter anevrizma onarımları
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

70. V.Erentuğ, M.E. Toker, E.Eren, K.Uzun, B.Mert, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Intraaortik Balon pompasının iskemik komplikasyonları: 18 yıllık deneyim
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

71. H.B.Erdoğan, C.Keleş, M.Şişmanoğlu, B.Özkaynak, B.Kıran, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Kardiak kateterizasyona bağlı cerrahi yöntemle tedavi edilen periferik vasküler yaralanmalar
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

72. V.Erentuğ, M.E.Toker, M.B.Rabuş, H.Akbayrak, Y.Özen, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Abdominal aort anevrizmasında koroner arter hastalığı varlığının etkisi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

73. M.E.Toker, A.Tuncer, N.U.Bozbuğa, S.Erşahin, B.Sareyyüpoğlu, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Aort koarktasyonu ve geç dönem gelişen komplikasyonlarının tamiri
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

74. A.Tuncer, V.Erentuğ, H.Ardal, İ.Mataracı, N.Kayalar, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Etekli kompozit greft ile aort kökü replasmanının uzun dönem sonuçları
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

75. S.N.Ömeroğlu, H.B.erdoğan, M.B.Rabuş, N.Kayalar, A.Polat, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
İki damar hastalığında (LAD+RCA) off ve on pump girişimlerinin karşılaştırılması
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

76. H.B.Erdoğan, C.Keleş, M.B.Rabuş, A.Antal, K.Erkanlı, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
İleri obezitenin koroner bypass operasyonuna etkisi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

77. D.Mansuroğlu, H.B.Erdoğan, M.Şişmanoğlu, H.Ardal, D.Göksedef, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Radiyal arter orta dönem sonuçları
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

78. S.N.Ömeroğlu, V.Erentuğ, M.E.Toker, D. Göksedef, B.Sareyyüpoğlu, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Sequantial greftlerin prognozu:Radiyal ve safen ven greftlere yönelik karşılaştırma
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

79. D.Mansuroğlu, A.Tuncer, M.B.Rabuş, D.Göksedef, A.Antal, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Radial arter kullanımı: Tek veya birden fazla anastomoz tekniklerinin karşılaştırılması
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

80. M.E.Toker, A.Tuncer, M.Şişmanoğlu, H.Akbayrak, K.Uzun, S.Kutay, K.Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
İzole LAD lezyonunda stent ve çalışan kalpte koroner bypass yöntemlerinin maliyet yönünden karşılaştırılması
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

81. S.N.Ömeroğlu, V.Erentuğ, A.Tuncer, E.Eren, İ.Mataracı, E.Yayla, K.Kırali, M.Güler, M.Balkanay, G.İpek, E. Akıncı, M.Alp, C.Yakut
Dar aort kökü olgularında aort kök genişletmesi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

82. M.B.Rabuş, V.Erentuğ, İ.Mataracı, M.Yanartaş, E.Eren, K. Kırali, M.Güler, E. Akıncı, G.İpek, M.Balkanay, M.Alp, C.Yakut
Kardiyak kist hidatikte cerrahi tedavi
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

83. V.Kutay, H.Ekim, K.Kırali, M.Güler, C.Yakut. Van ve Çevre İllerde Yaşayan Koroner Arter Hastalarının Profili ve CABG Sonuçları.Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi 23-27 Ekim 2002 Antalya

84. Erdoğan HB, Erentuğ V, Göksedef D, Bozbuğa NU, Özen Y, Kırali K, Güler M, Balkanay M, İpek G, Akıncı E, Alp M, Yakut C. İntrakoroner stent uygulamasını takiben koroner arter bypass cerrahisi. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2003.

85. Erentuğ V, Bozbuğa NU, Tuncer A, Erdoğan HB, Toker ME, Eren E, Mataracı İ, Kırali K, Güler M, Balkanay M, İpek G, Alp M, Akıncı E, Işık Ö, Yakut C. Etekli Kompozit Greft il e Aort Kök Replasmanının Uzun Dönem Sonuçları. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2003.

86. Kaya E, Mansuroğlu D, Göksedef D, Polat A, Özkaynak B, Erentuğ V, Ömeroğlu Sn, Kırali K, Güler M, Akıncı E, İpek G, Yakut C. Koroner arter bypass cerrahisinde arteriyel greftlerin uzun dönem açıklık oranlarına etki eden faktörler. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2003.

87. Erentuğ V, Bozbuğa NU, Kaya E, Akbayrak H, Özen Y, Ulular Ö, Yıldırım Ö, Özdemir A, Güler M, Balkanay M, Akıncı E, Yakut C. Tüberküloz Perikarditte Cerrahi Tedavi. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, 2003.

88. Ardal H, Tuncer A, Mansuroğlu T, Keleş C, Rabuş MB, Ökten M, Güler M, Akıncı E, Yakut C. Aort valv replasmanı sonrası kalıcı pace-maker implantasyonunda risk faktörleri: 401 olgunun değerlendirilmesi. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya,2004.

89. Erentuğ V, Polat A, Göksedef D, Güler M, Kırali K, Balkanay M, İpek G, Akıncı E, Güzelmeriç F, Koçak T, Işık Ö, Yakut C. Etekli kompozit greft ile aort kök replasmanı: Uzun dönem sonuçlar. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya,2004.

90. Kırali K, Erdoğan HB, Mansuroğlu D, Tuncer A, Güler M, Balkanay M, İpek G, Yakut C. Mitral Bioprotez kapak disfonksiyonuna bağlı reoperasyon uygulanan hastalarda mortaliteyi etkileyen risk faktörlerinin analizi. XX.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya,2004.

91. Tuncer A, Taş S, Yayla E, Erkanlı K, Sareyyüpoğlu B, Rabuş M, Mataracı İ, Eren E, Güler M, Kırali K, Balkanay M, İpek G, Zeybek R, Alp M, Yakut C. Çify Kapak Endokarditi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya

92. Sareyyüpoğlu B, Tuncer A, Eren E, Rabuş M, Ökten M, Mert B, Toker ME, Mansuroğlu D, Güler M, Balkanay M, Kırali K, Yakut C. Kalp Transplantasyonu Sonrası Uzun Dönem Hayatta Kalımı Belirleyen Risk Faktörleri. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya

93. Rabuş M, Mataracı İ, Erentuğ V, Tuncer A, Erkanlı K, Çalışkan A, Kara İ, Ömeroğlu S, Güler M, Zeybek R, Kırali K, Yakut C. Koroner Arter Bypass Greftleme ile kombine edilen kronik tip A aort diseksiyonunun Cerrahi Tedavisi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya

94. Mataracı İ, Kıran B, Tuncer A, Rabuş M, Sareyyüpoğlu B, Mansuroğlu D, Ömeroğlu S, Güler M, Alp M, Balkanay M, Kırali K, Yakut C. Etekli Bentall; 10 Yıllık Deneyim. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya

95. Toker ME, Güler M, Eren E, Kırali K, Yanartaş M, Rabuş M, Balkanay M, Yakut C. Üç veya Daha Fazla Kardiyak Valvuler Girişim; Postoperatif Morbidite ve Mortalitenin Değerlendirilmesi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi 1-5 Kasım 2006 Antalya

96. Kutay S, Eren E, Anasız H, Ozkaynak B, Tuncer A, Güler M, Alp M, Balkanay M, Yakut C. Surgical Results of Type A Dissection with Peripheral Vascular Malperfusion III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya 2007

97. Ulular Ö, Eren E, Özkaynak B, Yıldırım Ö, Ökten M, Güler M, Kırali K, Balkanay M, Yakut C. Mid-Term Patency Rates of Coronary Endarterectomies After Off-Pump CABG Surgery
III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya 2007

98. Çevirme D, Mansuroğlu D, Güler M, Kara İ, Eren E, Kırali K, Balkanay M, Yakut C. Early and Late Neurological Complications Following Heart Transplantation
III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya 2007

99. Çevirme D, Kara İ, Mansuroğlu D, Güler M, Kırali K, Yakut C. Marfan Syndrome Patient with Biventricular Pace Maker Undergoing Orthotopic Heart Transplantation and Ascending Aorta Sepere Graft Interposition.
III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya 2007

100. Çevirme D, Kara I, Mansuroğlu D, Güler M, Saçlı H, Eren E, Yakut C. Preoperative and Operative Risk Factors Affecting Early Mortality in Cardiac Transplantation
III. Kardiyolojı & Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya 2007