Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi TAVI

Ameliyatsız-Kalp-Kapağı-Değişimi-TAVI

Kalp kapağı hastalıkları, özellikle değişen yaşam koşulları doğrultusunda sıklıkla karşımıza çıkan ve hayati öneme sahip olan durumlardır. Kalp kapağı hastalıklarında gerçekleştirilen ameliyatlar, bazı durumlarda ve bazı hastalar için oldukça riskli olabilmektedir. Bu bakımdan ameliyatın riskli olduğu durum ve kişiler için geliştirilen ameliyatsız kalp kapağı değişimi uygulamalarının tıp alanında yeni bir çığır açma niteliğinde olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Günümüzde yapılan araştırmalar ve geliştirilen teknikler doğrultusunda, yeni ve hastaya uygun nitelikte işlemler ortaya koyulmuştur. Girişimsel yöntemlerle gerçekleştirilen ameliyatsız kalp kapağı değişimi uygulamaları, ameliyat olma riski söz konusu olan hastalarda etkili, başarılı ve alternatif uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tıp dilinde Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVİ) olarak bilinen girişimsel yöntemlerle, ameliyatsız şekilde aort kapak değişimi yapılabilmektedir.

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi Nedir?

Aort darlığı; vücuda kan pompalayan kalbin sol karıncığı ile aort ana atardamarı arasındaki kapakçıkta meydana gelen daralma ya da bozulma durumudur. Aort darlığı ilerlediği zaman, kalbin sol karıncığı yüksek basınca maruz kalmakta ve bütün vücuda pompalanan kan miktarında azalma meydana gelmektedir. Aort darlığı sonucu sol kalbin yüksek basınca maruz kalması ve vücuda pompalanan kanın azalması durumu, belli bir noktaya kadar hastayı ileri derecede rahatsız etmemektedir. Ancak aort kapağında ciddi oranda azalma meydana gelmesiyle birlikte; eforla gelişen nefes darlığı, nefes darlığının beraberinde getirdiği göğüs ağrısı ve ilerleyen durumlarda bayılma şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Aort darlığının ilerleyen aşamalarında hastanın ani ölüm riski de bulunmaktadır. Bu bakımdan aort darlığı durumlarında, ameliyat sorunu bulunan hastaların

TAVİ yöntemiyle tedavi edilebilmesi, önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. TAVİ, çeşitli nedenlerden dolayı sağlık durumu ameliyata uygun olmayan ve aort kapak hastalığı bulunan kişilerin, girişimsel yöntemlerle tedavi edildiği uygulamadır.

TAVİ, göğsü açmadan ve kalbi durdurmadan, anjio laboratuvarında kasık yoluyla kalbe ulaşılan ve kapakta daralmış olan bölgenin genişletilmesi işlemidir. Genellikle 80 yaş üzeri ve açık cerrahinin uygulanamadığı hastalarda uygulanan bir yöntem olan TAVİ, aort darlığı durumlarında gerçekleştirilmektedir.

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi Hangi Durumlarda Uygulanmaktadır?

Aort darlığının meydana geldiği aort kapağı, kalpten direkt olarak çıkan ana damarın ağzında yer alan kapaktır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte aort kapağında kireçlenme görülebilmekte ve kapak sağlıklı şekilde fonksiyonlarını yerine getirememekte, açılıp kapanmakta zorlanmaktadır. Hangi hastalarda tercih edilmelidir;

  • İleri yaş,
  • Kalp hastalığının yanı sıra kronik sağlık sorunları olan kişiler,
  • Genel anestezi uygulanmasının sakıncalı olduğu kişi ve durumlarda
  • Genel sağlık durumu ameliyata uygun olmayan kişilerde

İleri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan aort kapak daralması, iyileşme sürecinin her hasta için belli başlı zorluklara sahip olduğu açık kalp ameliyatı sonrası, hastaların iyileşmesinin ve normal yaşama dönmesinin fazlasıyla zor olduğu bir sürece dönüşebilmektedir. İleri yaştaki aort kapak hastalarında, açık kalp ameliyatı sonrası akciğer enfeksiyonu ortaya çıkma ihtimali artmakta ve iyileşme şansları oldukça düşük olmaktadır. Açık ameliyat şansı ileri yaş hastalarda genç hastalara göre daha düşük olduğu için, bu hastalara girişimsel yollarla kapak tamiri ya da değişimi yapılmaktadır.

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi İçin Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Aort kapağı açıklığı, normal ve sağlıklı bir vücut işleyişinde 3-4 cm2 olmaktadır. Aort darlığı durumunda, kapak açıklığının 1 cm2 altına düşmesi sonucu hastanın şikayetleri belirginleşmekte kapağa müdahale zorunlu hale gelmektedir.

Aort kapak açıklığının belli bir oranın altına düşmesi ve temel fonksiyonlarını sağlıklı şekilde yerine getirememesi durumunda belirgin şikayetleri ortaya çıkan aort darlığının tanısı, muayene ve ekokardiyografi yöntemleriyle yapılmaktadır.

Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişiminde TAVİ Tedavi Yöntemi

Aort kapağında oluşan darlığın belirli bir seviyeye ulaşması durumunda, kapağa müdahale edilmesi bir gereklilik haline gelmekte ve ciddi hayati riskler ortaya çıkabilmektedir. İleri yaşta ve kapak darlığı ileri seviyede olan hastalarda, ameliyatsız girişimsel yöntemlerle aort kapağına gerekli müdahaleler gerçekleştirilebilmektedir.

TAVİ; aort kapak darlığı bulunan, açık kalp ameliyatı yapılamayan ya da ameliyatın yüksek risk taşıdığı hastalarda uygulanan girişimsel tedavi yöntemidir.

TAVİ yöntemi, hastanın göğsü açılmadan, kasık damarından girilerek aort kapağının değiştirilmesi işlemidir. TAVİ yöntemi, ileri yaşa bağlı olarak aort kapağında kireçlenme ve bozulma meydana gelen hastalara uygulanabilen, ameliyat risklerini ortadan kaldıran ameliyatsız tedavi seçeneğidir.