Bypass Ameliyatı

Bypass-Ameliyatı

Bypass Ameliyatı Nedir ?

Koroner arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatı tipidir. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri (bakınız koroner kalp hastalığı) ile de etkilenerek daralabilir ya da tamamen tıkanabilirler.

Damarların bu şekilde tıkanmasına koroner arter hastalığı denir. Koroner arter bypass ameliyatı ile tıkanan damara yeni bir damar ilave edilerek kan akımına yeni bir yol açılmış olur. Böylece kalp, ihtiyacı olan kanı bu yeni damar aracılığı ile alarak uygun şekilde çalışmasına devam edebilir.

Bypass Ameliyatı Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

Bypass ameliyatı koroner arterlerde yaşanan daralma probleminde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir. Kalbi çevreleyen damarlar koroner arter olarak tanımlanmaktadır ve bu damarlardaki herhangi bir deformasyon kişide ciddi problemlere yol açmaktadır. Kalp damar tıkanıklarında uygulanan bypass ameliyatı hem çalışan hem de durmakta olan kalpte uygulanabilmektedir. Genellikle durdurulmuş kalpte uygulanan bypass ameliyatı oldukça riskli bir ameliyattır. 

Bypass ameliyatı genellikle kalp kapak ameliyatı gerektiren durumlarda, bir ya da daha fazla damarın tıkanıklarında ve koroner damarın balon ya da stent ile açılamadığı durumlarda gerçekleştirilmektedir. 

Bypass Ameliyatı Öncesi

Bypass ameliyatı damar tıkanıklarının nedenlerini değil sonuçlarını tedavi eden bir uygulamadır. Bypass ameliyatı öncesinde risk faktörü içerisinde olan kişilerin yaşam tarzlarını kalp sağlığını koruyacak şekilde oluşturması ve rutin kontrollerini aksatmaması gerekmektedir. Aksi taktirde kalp krizi olarak bilinen enfarktüs problemi yaşanabilmekte ve hastanın yaşamı risk altına girmektedir.

Bypass ameliyatı öncesinde tecrübeli bir doktora başvurmak ve gerekli tetkiklerin tamamının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda kullanılan ilaçların listesinin de doktora bildirilmesi gerekmekte ve ameliyat sırasında herhangi bir enfeksiyon riskine karşı maksimum düzeyde önlem alınmalıdır. 

Bypass Ameliyatı Sonrası

Bypass ameliyatı sonrasında hasta yaşamında köklü değişiklikler uygulamalıdır. Yaşam tarzının değiştirilmesi, alkol ve sigara kullanımının bırakılması, stresten uzak bir yaşam biçiminin oluşturulması ile birlikte beslenmeye dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu aktivitelerin çoğunun doktor kontrolünde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

Bypass ameliyatı sonrasında hastanın psikolojik sorunlar yaşaması sık rastlanan bir durumdur. Bu durumda profesyonel yardım alınması gerekebilmektedir. Aynı zamanda ameliyat sonrasında kalp sağlığının korunmasında destekleyici beslenme programı uygulanması önerilmektedir. 

iletisim

İstanbul'da bulunan kliniğimizde bypass ameliyatı olmak için  numaralı telefonumuzdan arayarak randevu alabilirsiniz.

Gsm : 0532 366 95 95


Adres : Merdivenköy, E-5 üzeri, 23 Nisan Sokagi No:17, Kadıköy/İstanbul

Bypass Ameliyatının Riskleri

Bypass ameliyatının birçok riski bulunmaktadır.

Bu risk faktörleri ise şu şekildedir;

 • Hastanın cinsiyeti
 • Hastanın kaç yaşında olduğu
 • Daha önce kalp ile ilgili herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı
 • Kalp kapaklarında herhangi bir sorun olup olmadığı
 • Hastanın dolaşım sistemi ve diğer sistemlerinde herhangi bir rahatsızlık bulunup bulunmadığı 

Koroner Bypass Nedir?

Koroner bypass ameliyatı kalbin daralma yaşayan damarlarını vücudun başka yerlerinden alınan damarlar ile köprü oluşturularak onarılması disiplinine dayanmaktadır. Genellikle bacak toplardamarı, kol atardamarları ya da göğüs ön duvarında bulunan  atardamarlar bu uygulamada kullanılmaktadır. Bu damarların hangisinin kullanacağı hastadan hastaya değişiklik göstermektedir. 

Koroner Bypass Ameliyatı

Koroner bypass ameliyatı günümüz teknolojik imkanlar sayesinde oldukça konforlu bir şekilde uygulanmaktadır. Hasta ameliyat sonrasında 1 hafta içerisinde hastaneden taburcu edilmekte ve kısa sürede ev içi aktivitelerine dönebilmektedir. Hastaların ameliyat sonrasında bakımları ameliyatın başarısını etkilemekte ve sağlıklı yaşama kavuşmalarını sağlamaktadır. 

Koroner Bypass Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Koroner arterlerin daralmalarında tedavi için 3 seçenek söz konusudur.

Bunlar;

 1. İlaç tedavisi,
 2. Koroner balon anjioplasti ve/veya stent uygulamaları ile
 3. Koroner bypass ameliyatıdır.

Hangi tedavi şeklinin seçilmesi gerektiğine, hastalığın durumuna göre kalp cerrahi ve kardiyologtan oluşan ortak konseyce karar verilir.

Koroner bypass operasyonu genellikle şu durumlarda yapılır:

 1. Sol ana koroner arter darlıkları.
 2. Birden fazla koroner arterde kritik darlık.
 3. Koroner arter hastalığı nedeniyle kalbin kasılma gücünün bozulması.
 4. İlaç tedavisine rağmen devam eden göğüs ağrısı.

Günümüzde koroner arter bypass cerrahisi için halen tamamen hastanın kendi atar veya toplardamarları kullanılmaktadır. Bu konuda çok çalışmalar yapılmasına rağmen halen koroner bypass için kullanılabilecek yapay damar yoktur.

Bypass İçin Kullanılan Damarlar

 1. IMA (Internal mamarian arter): En sık tercih edilen ve yıllar içinde açık kalma oranları en fazla olan damardır. Göğüs kemiğinin (sternum) hemen altında sağlı sollu seyreder, normalde memeyi ve göğüs duvarını besler.
 2. Radial arter: Ön kolun dış tarafında seyreden önemli bir atardamardır.
 3. Safen ven : bacak toplardamarı olarak bilinir. IMA dan sonra en sık tercih edilen damardır.
 4. Diğer: İnferiyor epigastrik arter (internal iliak arterin dalıdır), Gastroepiploik arter (mideyi besler)

koroner-bypass
Koroner arter bypass cerrahisi deneyimli bir ekip tarafından ileri teknoloji kullanarak güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde cerrahi ölüm oranları neredeyse % 1 lerin altına inmiştir.

Koroner arter bypass cerrahisinde hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi büyük önem arzetmektedir. Ek risk faktörlerinin tespit edilerek bunlara ait olası komplikasyonları öngörerek tedbirlerin önceden alınması ameliyatın başarısını tayin eder.

Diğer bir önemli faktör ameliyatın zamanlamasıdır. Koroner anjio sonrası cerrah ve kardiyolog beraberce hastanın anjiosuna göre tedaviyi planlarlar. Bazı durumlarda örneğin yeni geçirilmiş bir kalp krizi mevcut ise hasta bir süre dinlendirilir, hemen ameliyat uygulanmaz. Bazen de sol ana koroner darlığında olduğu gibi hasta en kısa sürede hazırlanır ve ameliyata alınır.

Koroner bypass ameliyatı bir açık kalp ameliyatıdır. Yani kalbiniz bypassların yapıldığı dönemde özel yöntemlerle durdurulur ve bir kalp Akciğer makinasına bağlanır. Bu süreçte başta beyin olmak üzere diğer organlar kalp Akciğer pompası sayesinde kanlandırılırlar. Bypasslar bittikten sonra kalp yeniden çalıştırılır. Son yıllarda gelişen teknolojik imkanlar ve artan deneyim sayesinde Bypass ameliyatlarını kalbi hiç durdurmadan çalışır vaziyette de yapabilmekteyiz (Beating Heart). Bu hem ameliyat süresini kısaltmakta ve hem de olası komplikasyonların oranını düşürmektedir. Teknik olarak; kalp yardımcı cihazlarla anastamoz yapılacak böygeyi hareketsiz hale getirir ve böylece kalp durdurulmadan anastamozlar yapılır. Elbette hangi tekniğin kullanılacağı hastaya göre karar verilir.

Ameliyattan sonra hastalar yoğun bakıma alınırlar birkaç saat sonra solunum cihazından ayrılırlar ve ertesi gün servisteki odalarına çıkmış olurlar. Ek risk faktörü fazla olan hastalar elbette yoğun bakım tedavileri tamamlandıktan sonra servise alınırlar. Herhangi bir önemli komplikasyon gelişmeyen hastalar da 5-6. gün taburcu edilmektedir.

Koroner Bypass Ameliyatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız ilgili linke tıklayabilirsiniz.
İlgili link: https://www.drmustafaguler.com/koroner-bypass-ameliyati

Bypass Ameliyatı Sıkça Sorulan Sorular

Bypass,koroner arter damarın tıkanması ve ameliyatsız yöntemlerle açılamadığı durumlarda uygulanan bir cerrahi girişimdir. Kalbe ihtiyacı olan kanı sağlayan koroner arter atardamarların tıkanması sonucunda kalp yeterince beslenemez ve işlevlerini gerçekleştiremez. Bu durum kişide göpüs ağrısı ve kalp krizi riskine yol açar. Koroner bypass ameliyatı tıkanan kalp damarlarının yerine yeni damarların yakılması işlemidir.  

Vücuttaki dolaşımın sürmesi bir akciğer-kalp pompası ile sağlanmaya devam ederken; durdurulmuş olan kalbe bypass yapılmaktadır. Bypass esnasında vücuttan alınan damarlar kullanımaktadır. Bu damarların esas bölgelerinden çıkartılıp, kalbe takılmaları herhangi bir fonksiyon eksikliğine yol açmamaktadır. Bypass ameliyatının süresi gerçekleştirilecek olan işleme, hastanın daha önce herhangi bir kalp ameliyatı geçirip geçirmediğine bağlı olarak değişmektedir. İki veya üç damara bypass uygulanacak olan bir ameliyat ortalama 2,5-3 saat sürmektedir.
Bypass ameliyatında farklı risk faktörleri bulunmaktadır. Hastanın yaşı, cinsiyeti, hastanın daha önce geçirdiği kalp rahatsızlıklarından ötürü kalpteki güç kaybı, kalp kapaklarında ek bir rahatsızlık olması başlıca risk faktörleridir.
Koroner damar tıkanıklığı genillikle 40 yaş üzerinde görülmektedir. Östrojen hormonu koruyucu olduğu için kadınlarda bu rahatsızlık genelde menpoza girilen 50-60 yaşları arasında görülür. Bypass ameliyatı günümüzde oldukça ileri yaşların da dahil olduğu geniş bir yaş aralığına başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.
Düşük risk guruba giren hastaların hastanede kalma süresi 4-6 gün olmaktadır. Risk faktörlerinin yüksek gözlendiği hastalar ise kardiyoloji bölümüne yönlendirilmekte ve günlük hayata dönüş süresi 2-4 hafta arasında değişiklik göstermektedir.
Bu sorunun cevabı hastanın ameliyattan sonra kalbine nasıl baktığı ile de ilgili olmaktadır. Yaşam tarzının düzenlendiği, diyet programlarının uygulandığı ve doktorun tavsiyelerine uyulduğu sürece yeni damarların ömrü 30 yıla kadar çıkmaktadır.
Bypass ameliyatından sonra uygulanacak olan diyet oldukça önemlidir. Hasta bypass ameliyatından sonra yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını ciddi ölçüde değiştirmelidir. Hastanın bu dönemde bir beslenme ve diyet uzmanından yardım alması kesinlikle tavsiye edilir. Yeme ve içme alışkanlıklarının kalp sağlığını koruyacak şekilde düzenlenmesi ve doktorun tavsiyelerine uyulması gerekmektedir. Bypass ameliyatından sonraki süreç de en az ameliyat kadar önemli olmaktadır.
Bypass, cinsel yaşamı etkilemektedir. Bu durumdaki hastaların ileri yaş grubunda olmaları bu durumun etkilerini hafifletirken, genç hastaların da bu durumu şiddetlendirecek ilaçlardan kesinlikle kaçınmaları gerekmektedir.

Hızlı Ulaşmak için;

Adres : Merdivenköy, E-5 üzeri, 23 Nisan Sokagi No:17, Kadıköy/İstanbul

Gsm : 0532 366 95 95

Telefon :