Kapalı Bypass Ameliyatı

Koltuk-Altından-Bypass-Ameliyatı

Koltuk Altından Kapalı Bypass Ameliyatı, Bypass kelimesi köprüleme olarak tanımlanabilmektedir. Atardamarın belirli bir bölgesinde çeşitli nedenlere bağlı olarak, tıkanma ve daralmalar meydana gelebilmektedir. Bu durumlarda, atardamarın beslediği bölgenin canlılığının korunması amacıyla uygulanan cerrahi yöntem bypass olarak tanımlanmaktadır.

Bypass, tıkalı olan atardamarın ileri kısmına vücudun farklı bir bölgesinden hazırlanarak alınan damarların kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Böylece Bypass operasyonu ile, atardamar tarafından beslenilen bölgeye ihtiyaç duyulan miktarda kan ulaştırılabilmektedir.

Göğüs kemiğinin (İman Tahtası) kesilmesine gerek yok,

Günümüz teknolojisi ile kemik ve kas kesilmesine gerek kalmadan koltuk altından gerçekleştirilecek 6-7 cm'lik kesilerle bypass ameliyatını yapabilmekteyiz. Bu uygulama geçmişte uygulanan yöntemlere nazaran çok daha rahat gerçekleştirilmektedir. Klasik yöntemde yıllardır kalp ameliyatları göğüs ön duvarının kesilerek (iman tahtası, sternum) yapılageldi. Bizim minimal invaziv kalp cerrahisi deneyimlerimiz sonucu geldiğimiz noktada hem kapak ve hem de koroner bypass ameliyatlarını küçük kesilerle kapalı yöntemle yapabilmekteyiz. İlk yıllarda bu tekniği sınırlı sayıda damara uygularken artık çok damar hastalarına da 4, 5 damara kadar yapabilmekteyiz. Bypass ameliyatında kullandığımız meme damarı ki açık kalma oranı en yüksek damardır yine bu kesiden hazırlanıp kullanılmaktadır. Birden fazla bypass gereken durumlarda bacaktan damar alma işlemi de yine kapalı yöntemle yapılmaktadır. Sonuçta yapılan bypass ameliyatının klasik yöntemden farkı sternumun (iman tahtası) kesilmeden bu ameliyatın yapılmasıdır. Her ikisinde de içeride gerçekleştirilen işlemler standarttır. Fakat bu yöntemle hasta ameliyat sonrası yan yatabilmekte elini kolunu rahatça kullanabilmekte ve çok kısa sürede normal yaşama dönebilmektedir. Tabii ki sternum (iman tahtası) kesilmediği için hiçbir iz de olmamaktadır.

Koltuk altı koroner bypass ameliyatında, sol koltuk altından meme çizgisine paralel şekilde 6 cm’lik kesi gerçekleştirilerek, kaburgalar arasından girilerek ameliyat yapılmaktadır. İlk adım olarak açılan küçük delikten bypassta kullandığımız meme damarı hazırlanmaktadır. Meme damarı göğüs duvarının iç tarafında sağlı sollu bulunur. Önce bu damar göğüs duvarından ayrılır ve kalbe bağlanacak hale getirilir. Koltukaltı bypass ameliyatının küçük kesi ile yapılması yanında diğer önemli avantajı ameliyatın çalışan kalpte yapılmasıdır. Bypass yapılırken kalp durdurulmaz, çalışır durumda damar dikilir. Bu elbette ameliyatın hem çok daha fizyolojik şartlarda sürdürülmesini hem de kısa sürmesini sağlamaktadır.

Koltuk altı bypass ameliyatı sonucunda, klasik yöntemlerle gerçekleştirilen kalp ameliyatlarıyla aynı nitelikte başarılı sonuçlar daha az risk faktörü oluşturularak ve daha konforlu şekilde elde edilebilmektedir.

Koltuk Altından Bypass Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Koltuk altı bypass ameliyatı; standart bypass ameliyatı olabilen tüm hastalara uygulanabilir. Bunun kararını elbette hastanın anjiyosunu seyrederek ve hastanın diğer özelliklerini değerlendirerek veriyoruz. Ameliyatın küçük kesi ile ve kalp çalışıyor durumda yapılabilmesi birçok avantajı beraberinde getirmektedir. Özellikle yaşlı ve ameliyat sonrası göğüs kemiğinin kaynama problemi olabilecek hastalarda  çok avantajlıdır. Akciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek yetmezliği olan hastalarda ve kanser hastalarında bu teknik daha avantajlı hale gelmektedir. Hastalarda daha az kan ihtiyacı olmakta ve enfeksiyon riski çok düşük olmaktadır.

Koltuk altı kalp ameliyatı girişimleri , kesinlikle bu konuda deneyimli ekipler tarafından uygulanmalıdır.

Koltuk Altından Kalp Ameliyatı Riskleri

Koltuk altından gerçekleştirilen kalp ameliyatları güvenilirdir. Koltuk altından ve önden gerçekleştirilen ameliyatların birbirleri ile örtüşen riskleri bulunmaktadır. Bunlar çok düşük risklerdir ve her türlü ameliyatta görülebilen risklerdir.

İkinci kez yapılan kalp ameliyatları hakkında bilinmesi gereken bir diğer detay ise, önceden operasyon için önden açılan bir hastanın ikinci operasyon için tekrar önden açılmasının riskli olacağıdır. Bu riskin azaltılması açısından, şartların uygun olması durumunda koltuk altı ameliyatı tercih edilebilmektedir. Kişinin ikinci veya üçüncü kez geçireceği kalp ameliyatları açısından, özellikle ilk operasyonun önden gerçekleştirilmesi durumunda, en ideal yöntem olarak ameliyatın koltuk altından yapılması tercih edilebilmektedir.

Hastalıkların tedavisi noktasında başarılı olunması açısından, erken müdahalenin önemi bilinmektedir. Kalp hastalıklarında erken müdahalenin önemli olup olmadığı konusuna baktığımızda, sadece ön göğüs kemiğinin kesilmesini istemediği, korktuğu için yıllarca kalp ameliyatı olmayan hastaların varlığından bahsedebilmekteyiz. Zaman içerisinde kalpten beyine pıhtı atılmış, kalp yetmezliği yaşanmış, kalpte büyüme meydana gelmiş ve tüm bu süreç geçtikten sonra doktor kontrolüne başvurulmuştur. Sürecin hasta tarafından bu kadar geciktirilmiş olması hem hastanın hem de cerrahın operasyon esnasında zorlanmasına neden olmaktadır. Hastaların gecikmesi durumu riski arttıracağından, kalp hastalıklarında erken müdahale oldukça önemlidir diyebilmekteyiz.

Koltuk Altı Bypass Kalp Ameliyatlarının Avantajları

-Operasyon sonrasında iyileşme sürecinin ardından kollar ameliyat olmamış gibi kaldırılabilmektedir.

-Herhangi bir olağanüstü durum olmadığı takdirde hasta hastane çıkışında araç kullanabilmekte, emniyet kemeri takabilmektedir.

-Hastanın ameliyat sonrasında göğsüne gelebilecek tehlikelerden çok korkmasına gerek yoktur. Dikkatli olmak her zaman faydalı olacaktır, ancak ekstra bir özen gösterme gerekliliği ortaya çıkmamaktadır.

-Operasyon yapılan kişiler öksürme sonucu problem yaşamamakta, rahatça öksürebilmektedir. Koltuk altı bypass ameliyatı sonrası göğüste açılma meydana gelme riski bulunmamaktadır.

Özellikle kemik erimesi olan hastalarda klasik yöntemde kemiğin kaynama problemleri olabilmektedir, koltuk altı tekniğinde böyle bir risk yoktur.

-Hem psikolojik açıdan hem estetik açıdan operasyon sonrasında hasta kendisini adeta ameliyat olmamış gibi hissedecektir.

-Ameliyat yeri koltuk altında olduğu için, hasta tarafından dahi görünmemektedir.

-Diğer yönteme kıyasla koltuk altı kalp ameliyatı iyileşme süreci çok daha hızlıdır.

-Enfeksiyon riski minimum düzeydedir.

-Kanama riski minimum düzeydedir.