Panelist Olarak Görevli Olduğum Kongreler

panelist-olarak-gorevli-oldugum-kongreler

Panelist Olarak Görevli Olduğum Kongreler

1. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Cerrahi bakış açısıyla kalsifik aort darlığı. Operasyon zamanlaması ve hasta seçimi
27-30 Kasım 2004 Antalya

2. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ,
Kalp transplantasyonunda Koşuyolu Deneyimi
1 – 5 Eylül 2004 Kapadokya

3. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi
Komorbiditede ACBG, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı.
17-21 Ekim 2008 Çeşme İZMİR

4. Ulusal Kardiyoloji Kongresi
Karşıt Görüş; Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Kapak trombozlarının tedavisinde trombolitik tedavi vermeyelim
2008 İstanbul

5. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Okulu
Enfektif Endokardit ve Cerrahisi.
6-7 Kasım 2009 İstanbul Kartal Koşuyolu Yükses İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Güncel Konular Sempozyumu.
IMA-LAD Açık Redo Olgularda Ne Yapıyorum.
1-4 Ekim 2009 Gaziantep

7. 7.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
Kongreden Seçmeler: Eve Götürülecek Mesajlar.
Kongrede Koroner Bypassımız için Yeni Neler Söylendi?
24-27 Mart 2011 Antalya.

8. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Perfüzyonist Sertifikasyon Kursu
Açık Kalp Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme ve Hazırlık.
06-11 Şubat 2012 Siyami Ersek Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul