Ulusal Yayınlar

ulusal-yayinlar

Ulusal Yayınlar 

1. Güler, M., İpek, G., Oğuş, T., Kırali, K., Kutlu, S.T., Işık, Ö., Yakut, C. Aritmi ile Seyreden
Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Kardiyak Kist Hidatik Olgusu
Türkiye Klinikleri, Klinik Kardiyoloji Dergisi 1996; 9 (4): 232-236

2. Kırali, K., Dağlar, B., Güler, M., Akıncı, E., Balkanay, M., Gürbüz, A.,Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5 (4): 248-256

3. İpek, G., Akıncı, E., Güler, M., Eren, E., Tekümit, H., Balkanay, M.,
Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Late Term Results of Repair of Left Ventricular Aneurysm with Endoventricular Circular Patch Plasty Technique
Koşuyolu Heart Journal 1997; 2(4): 165-171

7. Akıncı, E., Güler, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.
Coronary Artery Embolus Caused by Calcified Mitral Valve Disease
Koşuyolu Heart Journal 1997; 2(4): 197-201

8. Güler, M., Kırali, K. Dağlar, B., Akıncı, E.,Demirsoy, E., Toker, M.E., Yakut, N., Balkanay, M.,Yakut,C.
Erişkin yaş aort koarktasyonu cerrahisinin hipertansiyon açısından değerlendirilmesi
Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): 142-146

9. Kırali, K., Güler, M., Yakut, N., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N.,Gürbüz, A., Yakut, C.
Koroner Arter Hastalığı İle Beraber Bulunan Karotis Arteri Katlanması ve Kıvrılması.
Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): 151-154

10. M Güler, K Kırali, Erentuğ, V., M Balkanay, A Gürbüz, Yakut, C.
Behçet Hastalığında Columna Vertebralis'te Destrüksiyona Yol Açan Abdominal Aort Anevrizması ve Cerrahisi Tedavisi
Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): 155-157

11. Güler, M., Bozbuğa, N.U., Dağlar, B., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Akıncı, E., Balkanay, M., Yakut, C.
Mitral Kapak Reoperasyonları: Mitral Konumda Rekonstürüksiyonlar İle Bioprotez Replasmanlarının Geç Dönem Sonuçlarının İncelenmesi.
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (4): 284-291

12. Güler, M., Akıncı, E., Dağlar, B., Kırali, K., Eren, E., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Yakut, C.
Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyoplejisi Uygulaması
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi.1998; 6 (4): 292-300

13. Kırali, K. Dağlar, B., Güler, M., Mansuroğlu, D., Yakut, N., Ömeroğlu, S.N.,Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut,C.
Videotorakoskopik LIMA Çıkarımı Ve Minimal İnvaziv CABG Prosedürü: Koroner Cerrahisinde Yeni Bir Teknik
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi.1998; 6 (5): 397-404

14. Dağlar, B., Kırali, K., Yakut, N., Güler, M., Berki, T., Yakut, C.
Akut Miyokart İnfaktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Defektin Cerrahi Tedavisi
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (6): 478-488

15. Güler, M., Kırali, K., Kutay, V., Akıncı, E., Cenal, A.R., Berki, T., Yakut, C.
İntravenöz Uyuşturucu Bağımlılığı Sonucunda Aortik Kapak Endokarditine
Sekonder Gelişen Paraannular Apse Ve Sinüs Valsalva Rüptürünün Cerrahi Tedavisi
Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (6): 498-502

16. Erdoğan, H.B., Güler, M., Dağlar, B., Akıncı, E., Bozbuğa, N.U. , Ömeroğlu, S.N. , Tataroğlu, C., Tuncer, A., Şişmanoğlu, M., Keleş, C.,İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.
Cardiac Volume Reduction Procedures
Koşuyolu Heart Journal 1999; 3(1): 6-15

17. Cenal, A.R., Güler, M., Tekümit, H., Tuncer, A., Toker, M.E., Rabuş, M.B., İpek, G., Gürbüz, A., Balkanay, M., Yakut, C.
Incidence Of Left Atrial And Prosthetic Valve Thrombosis After Mitral Valve Surgery And The Role Of Early Heparinization For Prevention Koşuyolu Heart Journal 1999; 3(1): 21-26

18. Tekümit, H., Güler, M., Akıncı, E., Güzelmeriç, F, Cenal, A.R., Erdoğan, H.B.., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Comparison of Hemodynamic Effects of Diltiazem and Metoprolol in Coronary Artery Bypass Without Cardiopulmonary Bypass.
Koşuyolu Heart Journal 1999; 3(1): 27-33

19. Gürbüz, A., Güler, M., Tuncer, A., Kırali, K., Yakut, C. Mitral Kapak
Replasmanı Sonrası Oluşan Tip I Ventriküler Rüptür Onarımında Alternatif Teknik
T Klin Kardiyoloji 1999; 12: 127-131

20. Kırali, K., Güler, M., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C
İntraaortik Balon Pompası: 765 Hastada 15 Yıllık Klinik Deneyim
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.1999; 7:5,353-7

21. Güler, M., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Bozbuğa, N.U. , Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C.
Homogreft ile aortik root replasmanı:Koşuyolu Deneyimi
Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 2000;28:439-443

22. Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U. , Yaymacı, B., Eren, E., Tekümit, H., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Surgical Management of The Patients with Rheumatic Moderate Mitral-Aortic Valve Disease
Koşuyolu Heart Journal 2000;4:1-9

23. Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Toker, M.E., Cenal, A.R., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C..
An Original and Safe Deairing Procedure During Cardiopulmonary Bypass.
Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 51-4.

24. Kırali, K., Güler, M., Erentuğ, V., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C.
Single Stage Surgical Treatment of The Congenital Supraaortic Stenosis Associated with Acquired Multible Coronary Artery Disease
Koşuyolu Heart Journal 2000;4:58-60

25. Güler, M., Bozbuğa, N.U. Balkanay, M., Keleş, C., Toker, M., Tuncer, A., Akıncı, E.,Yakut, C.
Free-Floating Left Atrial Ball Thrombus: A Case Report
Koşuyolu Heart Journal 2000;4:124-7

26. Güler, M., Ekim, H., Kırali, K., Özen, S.
Ratlarda Oluşturulan Venöz Tromboziste Heparinin Antiinflamatuar Etkisi.
Fleboloji Dergisi 2001; 3: 19-26.

27. Kırali, K., Güler, M., Yakut, N., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.
The Combined Medical and Surgical treatment for Active Native Valve Infective endocarditis:
Ten-year Experience. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29:543-548

28. Güler, M., Bozbuğa, N.U., Kırali, K., Eren, E., Toker, M.E., Keleş, C., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C.
Karotis Arter Stenozunda Cerrahi Tedavi İlkeleri: Koşuyolu Deneyimi.
Damar Cerrahisi Dergisi 2001;10:111-9

29. Güler, M., Keleş, C., Eren, E., Erşahin, S., Yakut, C.
Aort Koarktasyonu Onarımında Patchplasti Sonrası Geç Dönemde Gelişen Pseudoanevrizma ve Aortobronşial Fistül.
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9:54-6

30. Güler, M., Eren, E., Toker, M.E., Tuncer, A., Güzelmeriç, F., Polat, A., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C.
Sol Ventrikül Disfonksiyonlu Hastalarda Koroner Bypass Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı.
Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29:619-625

31. Güler, M., Mansuroğlu,D.,Tekümit, H., Erentuğ, V.,Akıncı, Yakut, C. Sağ Arkus Aortaya Eşlik Eden Aberan Sol Subklavian Arter Anevrizması: Olgu Sunumu.
Turkish J Vasc Surg 2003;12(1):31-3

32. Eren E, Güler M, Ömeroğlu SN, Göksedef D, Alp M, Yakut C
Ailevi Restriktif Kardiyomiyopatili Hastada Ortotopik Kalp Transplantasyonu: Olgu Sunumu
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004;12:188-190

33. Güler M, Uzun K, Eren E, Toker ME, Kaya E, Göksedef D, Yakut C
Nativ Valv Endokarditli Hastada Antibiotic-Preserved Homogreftler ile Aort Kökü ve Mitral Valv Replasmanı
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13:156-158

34. Güler M, Toker ME, Eren E, Özdemir A, Yakut C. Pulmoner hipertansiyona yol açan anormal yerleşimli perikardial kist. Toraks Dergisi. Yayına kabul edildi.

35. Güler M, Toker ME, Eren E, Özdemir A, Yakut C.
Pulmoner Hipertansiyona Yol Açan Anormal Yerleşimli Perikardial Kist.
Toraks Dergisi 2006 Aralık, Cilt 7, Sayı 3, 209-211

36. Bitigen A, Mutlu B, Tigen K, Erkol A, Güler M.
Penetran kardiyak travma sonrası oluşan ventriküler septal defekt ve mitral kapak regürjitasyonu: Olgu sunumu Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(1):58-60

37. Balkanay M, Eren E, Toker ME, Polat A, Keleş C, Güler M, Yakut C.
Anormal Seyreden Koroner Arter Anomalisinde Fallo Tetralojisinin Cerrahi Tedavisi.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2010: 18 (4) : 330-333

38. Kara İ, Mansuroğlu D, Kırali K, Güler M, Ömeroğlu SN, Eren E, Balkanay M, Alp M, İpek G, Işık Ö, Yakut C.
Ortotopik Kalp Naklinde Bikaval ve Biatrial Tekniklerin erken dönem sonuçları.
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012: 20 (2): 223-229

39. Çapar B, Bülbül S, Benli İT, Güler M, Çamuşcu S.
Konjenital Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Skolyoz Prevelansı.
The Journal of Turkish Spinal Surgery. 2013; 24 (1) 3-12