Kitap Bölümü, Editorial Yazılar, Derlemeler

Kitap Bölümü, Editorial Yazılar, Derlemeler

1. Mustafa Güler
Kalp Damar Cerrahisinde Acil Hibrid Girişimler. Review
Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.
Kalp Cerrahisinde Hibrid prosedürler Özel sayısı 2011:3(1)

2. Mustafa Güler
Kalp Cerrahisinde İskemi-reperfüzyon Hasarı. Bölüm 29d
TKDCD Erişkin Kalp Cerrahisi e-Kitabı

3. Suat N. Ömeroğlu, Mustafa Güler, Cevat Yakut.
Miyokardiyal Koruma. Review
Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2004. 5