Kitap Bölümü, Editorial Yazılar, Derlemeler

kitap-bolumu-editorial-yazilar-derlemeler

Kitap Bölümü, Editorial Yazılar, Derlemeler

1. Mustafa Güler
Kalp Damar Cerrahisinde Acil Hibrid Girişimler. Review
Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.
Kalp Cerrahisinde Hibrid prosedürler Özel sayısı 2011:3(1)

2. Mustafa Güler
Kalp Cerrahisinde İskemi-reperfüzyon Hasarı. Bölüm 29d
TKDCD Erişkin Kalp Cerrahisi e-Kitabı

3. Suat N. Ömeroğlu, Mustafa Güler, Cevat Yakut.
Miyokardiyal Koruma. Review
Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2004. 5