Trigliserid Nedir? Normal Düzeyleri Ne Olmalıdır?

Trigliseridin Normal Değeri

Trigliserid yağın doğada bulunduğu şeklidir. Kolesterol gibi hem vücutta yapılır hem de besinlerle alınır. Kandaki ölçülen düzeyi yüksek olanlarda kalp hastalığı daha sık bulunmuştur. Kan kolesterol düzeyi ile kalp hastalığı ilişkisi daha belirgin olduğundan, ikinci sırada hedef alınan kan yağıdır. Trigliserid Düzeyleri Normal 150 mg/dl den düşük Sınırda yüksek 150- 199 mg/dl Yüksek 200- 499 mg/dl Çok Yüksek 500 mg/dL ve üzeri